Ústecký poloostrov

(AKTUALIZOVÁNO 12-2012) Ústecký poloostrov se nachází pouhé 3 kilometry od městského centra a je součástí plánované Revitalizace Krásného Března a Neštěmic. Obě tyto čtvrti jsou v současnosti zchátralé a podvyužívané, ale jejich velkou výhodou je poloha na břehu Labe.

Odbor strategického rozvoje je přesvědčen o velkém rozvojovém potenciálu Ústeckého poloostrova a uvítá v lokalitě investice do bytových, volnočasových i obchodních projektů.

Poloostrov

Město Ústí nad Labem spolupracuje s Ústeckým krajem v projektu CircUse (Circular Flow Land Use Management) z programu CENTRAL EUROPE.  CircUse podporuje zúčastněné regiony v jejich boji s rozpínáním sídel, ekonomickou krizí a efekty stárnutí obyvatelstva. Jako účinný nástroj efektivního řízení měst a regionů tento projekt prosazuje podporu opětovného využívání území.  Práce v projektu byly zahájeny v březnu 2010 a poběží do února 2013.  Více informací o projektu CircUse také najdete na www.circuse.eu (v angličtině).

Revitalizace Krásného Března a Neštěmic je řešena jako jeden z pilotních aktivit projektu CircUse. Chceme navázat na studii možností revitalizace, která byla zpracována v roce 2008 a ukazuje maximální možnosti území. Nyní je třeba tuto studii zasadit do ekonomické reality a možností trhu s nemovitostmi v Ústeckém kraji. Proto je třeba získat studii proveditelnosti redevelopmentu této oblasti od renomovaného poradce v oblasti nemovitostí, studie doporučí další nutné kroky a zajistí zvýšení šance na přilákání investic do této oblasti. Studie by měla ověřit mimo jiné význam Poloostrova jako motoru rozvoje lokality nebo zhodnotit finanční nástroj JESSICA.


Studie Krásné Březno, Poloostrov - Mapování a pilotní kalkulace pro případový příklad s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity


Partnerství pro české brownfieldy

Projekt Partnerství pro české brownfieldy zavál do Ústí nad Labem na týdenní praxi dvě studentky, jednu z Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě a druhou z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Podívaly se nezatíženým pohledem na možnosti využití jedné z přehlížených lokalit v Krásném Březně u nového přístavu. Studie volně navazují na úvahy magistrátu, jak revitalizovat čtvrť Krásné Březno a Neštěmice.

Projekt "Partnerství pro české brownfieldy" je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů. Regenerace brownfieldů a městská obnova se staly hlavním tématem rozvoje našich měst a regionu, což klade nové požadavky na vzdělávání i praxi. V současnosti probíhá předávání znalostí a výměna zkušeností převážně na základě kontaktu mezi zainteresovanými odborníky, bez přípravy nové generace, která by nemusela znovu hledat již nalezené a zoptimalizované cesty. Projekt "Partnerství pro české brownfieldy" reaguje na uvedenou situaci, přičemž se inspiruje příkladem fungování podobných odborných platforem a sítí v zahraničí. Hlavním cílem projektu je propojení vzdělávání a výzkumu s praxí.

loga


Management hospodárného využití půdy a tvorba akčního plánu pro Ústecký kraj

Dne 9. ledna 2012 proběhl jednodenní seminář v rámci projektu CircUse, jehož tématem byla příprava akčního plánu pro Ústecký kraj. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě (.pdf, 1MB).

akční plán


Návštěva zástupců CircUse

Dne 9. září 2010 navštívili město Ústí nad Labem dva kolegové z projektového týmu CircUse, aby se podívali osobně na Krásné Březno. Zástupce Institutu ekologie průmyslových areálů v Katowicích Anna Starzewska-Sikorska a Uwe Ferber z Německého urbanistického institutu si prohlédli ulici Drážďanskou a její okolí, U Podjezdu, U Cukrovaru, Přístavní a starý i nový přístav.

foto1

foto2

foto3

foto4

mapka

loga